Filozofia – Smile Project Kiełczów

Z pasji tworzenia

Naszym celem jest, aby każdy pacjent, który przychodzi wyleczyć zęby, wyszedł z gabinetu z pięknym, zdrowym uśmiechem.

Poznajemy problem

Pierwsza wizyta to przede wszystkim rozmowa z pacjentem, podczas której poznajemy jakie są jego oczekiwania  co do końcowego efektu leczenia. Przedstawiamy plan leczenia poprzedzony kompletną diagnostyką.

Projektujemy uśmiech

Po wyeliminowaniu ewentualnych problemów zdrowotnych związanych z chorobą próchnicową zębów czy chorobami dziąseł, przystępujemy do projektowania.

Naszym pragnieniem jest stworzenie naturalnie pięknego uśmiechu w pełni harmonijnego z rysami twarzy i osobowością pacjenta. Uzyskujemy to dzięki zastosowaniu odpowiednich metod i narzędzi podczas pracy. A wszystko po to aby zapewnić naszym pacjentom jak największą satysfakcję z leczenia.

Na tej wizycie poznajemy i rejestrujemy dynamikę twarzy podczas rozmowy i uśmiechu, wykonujemy modele diagnostyczne i serię zdjęć potrzebnych dla kompletnego kontaktu z technikiem dentystycznym.

Tworzymy prowizorium

Teraz technik w laboratorium dentystycznym przystępuje do pracy. Na podstawie wytycznych uzyskanych od lekarza prowadzącego, wykonuje projekt -model roboczy przyszłego uśmiechu.

Przymierzamy i korygujemy

Ważnym jest aby to pacjent zdecydował czy nasza wizja jego nowego uśmiechu pokrywa się z jego wyobrażeniem. Dlatego na podstawie szablonów wykonanych w laboratorium dentystycznym, wykonujemy w ustach pacjenta wizualizację przyszłej pracy – prowizorium. Na tym etapie pacjent ocenia jej walory estetyczne i funkcjonalne . Jeśli potrzebna jest korekta, to dzięki wspólnemu zaangażowaniu dostosowujemy projekt.

Najczęściej jednak występuje „efekt wow!”. Pacjent widząc swój nowy uśmiech w lusterku, nie chce już innych zębów. Wtedy pozostaje już tylko uzgodnienie dogodnego terminu na rozpoczęcie realizacji projektu.

Realizujemy projekt

Kolejny etap to odpowiednia, jak najmniej inwazyjna preparacja zębów, a następnie wykonawstwo techniczne w laboratorium. Nie bez znaczenia są tu umiejętności i doświadczenie lekarza i technika. Tylko dzięki wspólnemu zaangażowaniu i porozumieniu możemy uzyskać satysfakcjonujący efekt, który przekłada się na zadowolenie pacjenta.

Twój nowy uśmiech

Ostatnia wizyta to precyzyjne osadzenie pracy (najczęściej są to licówki , korony pełnoceramiczne, odbudowy protetyczne, prace na implantach). Od tej chwili nasi pacjenci nie muszą już kontrolować swojego uśmiechu, tylko mogą śmiać się w pełni swobodnie.

Wiele razy pacjenci po założeniu prowizorium nie chcieli się z nim rozstać. Szli z projektem nowego uśmiechu do domu pokazać się rodzinie lub znajomym.